Uw wijkraad

Uw wijkraad, officiële naam Stichting Wijkraad de Profwijk, heeft als doelstelling het in stand houden van het welzijn en het woon- en leefklimaat van de bewoners in de wijk.

Dit hopen we te bereiken door contact te onderhouden met verschillende organisaties zoals de Gemeente Franekeradeel, de politie, het gebiedsteam Franekeradeel, de Skûle (welzijnswerk), Jeugdzorg, en de woningstichting Accolade. Tevens organiseren wij koffieochtenden, informatieavonden, bloemschikcursussen, jeugdactiviteiten en begeleiden wij de zwerfvuilgroep.

De wijkraad bestaat geheel uit vrijwilligers, ook het bestuur, die hun werkzaamheden onbezoldigd verrichten. Wist u dat de Wijkraad nu officieel een ANBI-status heeft? Dit houdt in dat de Wijkraad giften mag aan nemen en dat deze giften aftrekbaar zijn op de belastingaangifte.

Voor een actueel overzicht van de georganiseerde activiteiten kunt u terecht op de openingspagina van deze website, persberichten en foto’s van de activiteiten kunt u op de documenten pagina vinden.