Update brug Bloemketerp

De buitenste palen zullen meer naar buiten worden verplaatst, zodat er een duofiets door kan. Dit wordt gedaan tegelijk met het herstraten van de bestrating tegen de brug.
Op alle palen worden aan beide zijden reflectors aangebracht, hiermee zal de zichtbaarheid van de palen in het donker worden verbeterd. De verzakking in de betegeling die is ontstaan wordt door de aannemer verholpen.

Vervanging brug Bloemketerp

Schema vervanging brug Bloemketerp.

Week 42: 16 t/m 20 oktober.

Er vinden voorbereidende werkzaamheden plaats, zoals inrichten werkterrein en borden plaatsen ten behoeve van omleidingsroute.

Fietsers en voetgangers kunnen er dan nog langs.

Week 43: 23 t/m 27 oktober ( herfstvakantie)

Omleidingsroute wordt in werking gesteld.

Fietsers en voetgangers kunnen er de hele week niet langs.

De brug wordt gesloopt en de nieuwe brug wordt geplaatst.

Week 44:

30 oktober: afbouw brug.

Kascontrole afgerond

De kascommisie, bestaande uit Mw. Keizer en Mw. Pander, heeft een controle uitgevoerd van de financiën en deze goedgekeurd. De stukken hiervan liggen ter inzage bij de penningmeester.

Reanimatieavond

27 maart jongstleden is er een reanimatieavond gehouden in het Kerkgebouw aan de Holwerdastraat. Een leerzame avond waar door hopelijk buren elkaar kunnen helpen in geval van nood. Wij willen Trienke Drost en Jeannette Barkhoff bedanken voor hun inzet.

NL Doet Burendag

Foto Henk de Vries - 2017

Foto Henk de Vries – 2017

Burendag 2017 was een geslaagde dag. De dag begon met koffie en gebak, geschonken door Gert en Mirjam Kuipers van de Albert Heijn Franeker. De zwerfvuilgroep bestaande uit de heren v/de Schaaf, de Vries en Mevr. Nouta is met de medewerkers van AH en enkele jeugdige wijkbewoners door de wijk gelopen en hebben veel zwerfafval verzameld.

De jongste deelnemers hebben de speeltoestellen en het Pannaveld schoongemaakt, de roosters die eruit waren, schoongemaakt en weer terug geplaatst. Na het harde werken was er voor de deelnemers soep en broodjes in de kerk.

Tijdens de lunch kreeg dhr. Bajema een schepnet overhandigd, dit is geschonken door Dierenspeciaalzaak de Korenaar, zodat dhr. Bajema tijdens zijn werkzaamheden voor de zwerfvuilploeg ook zwerfafval uit de sloten kan halen op een veilige manier.

 

11 maart NL-doet Voorjaarsschoonmaak

De wijkraad gaat samen met wijkbewoners, jong en oud, de wijk stralend schoonmaken.

De speeltoestellen en straatnaamborden worden schoongemaakt en zwerfvuil opgeruimd. tussendoor drinken we gezellig koffie met elkaar en we sluiten af met een lunch. Namens Albert Heijn doen er medewerkers mee aan de werkzaamheden. De gemeente Franekeradeel levert extra materiaal, van het Oranjefonds krijgen we een bijdrage om de lunch te verzorgen. Indien u mee wilt doen kunt u zich voor 8 maart opgeven bij het secretariaat ( Tel: 395788 ) .

 Aanvang 10.00 uur bij de kerk Holwerdastraat 25

logo