Jaarverslag

De kascommissie heeft zijn jaarlijkse controle uitgevoerd en zijn goedkeuring verleend. Daarnaast is ons jaar verslag beschikbaar op deze link .

Kerstbomen versnipperen

30 kerstbomen zijn er ingeleverd, het was leuk om te zien hoe de kinderen de bomen achter hun fiets mee sleepten, een oma werkte zich in het zweet. Helaas is dit waarschijnlijk het laatste jaar dat de kinderen de bomen konden inleveren. De gemeente Waadhoeke wil er mee stoppen. De Wijkraad vindt dit heel jammer , nu worden de bomen keurig ingeleverd, de jeugd vermaakt zich en is gezond en verantwoord bezig.

Mededeling voor de jeugd!

3 JANUARI 2018 KERSTBOOM VERSNIPPEREN
——————————————————————-

Mededeling voor de jeugd.

3 januari kunnen jullie kerstbomen inleveren tussen 14.30 en 15.15 u op de Beatrixstraat 12.

Voor elke boom die ingeleverd wordt krijg je 50 cent

Inzameling huisvuil

In verband met de overgang naar Waadhoeke wordt zo wel in week 1 als week 2 de sortibak/grijze container geleegd. De biobak/ groene container wordt weer geleegd in week 3. Voor de dag dat u uw container aan moet bieden zie de afvalkalender die u heeft ontvangen van Omrin.

Zwerfvuilploeg bedankt!

Van links naar rechts: de heren v/d Schaaf, Rinia, Hoekstra, Bajema en de Vries, niet aanwezig de heer Engbrenghof. De Wijkraad waardeert hun inzet om de wijk schoon en netjes te houden zeer. Als dank kregen zij een kerststukje en wat lekkers.

Heren bedankt en zoals afgesproken tot volgend jaar.

Update brug Bloemketerp

De buitenste palen zullen meer naar buiten worden verplaatst, zodat er een duofiets door kan. Dit wordt gedaan tegelijk met het herstraten van de bestrating tegen de brug.
Op alle palen worden aan beide zijden reflectors aangebracht, hiermee zal de zichtbaarheid van de palen in het donker worden verbeterd. De verzakking in de betegeling die is ontstaan wordt door de aannemer verholpen.

Vervanging brug Bloemketerp

Schema vervanging brug Bloemketerp.

Week 42: 16 t/m 20 oktober.

Er vinden voorbereidende werkzaamheden plaats, zoals inrichten werkterrein en borden plaatsen ten behoeve van omleidingsroute.

Fietsers en voetgangers kunnen er dan nog langs.

Week 43: 23 t/m 27 oktober ( herfstvakantie)

Omleidingsroute wordt in werking gesteld.

Fietsers en voetgangers kunnen er de hele week niet langs.

De brug wordt gesloopt en de nieuwe brug wordt geplaatst.

Week 44:

30 oktober: afbouw brug.