21 juni probeert hij  het opnieuw !! Voor de Maarten van der Weijden Foundation. Daar gaat DJ. Marcello hem bij helpen vanaf de steiger met motiverende muziek. Franeker de Ster van de Elfsteden.samen met de Professorenwijk en de rest van Franeker vanaf  het Elfsteden Brug, langs het water.

Garage- & Erfverkoop 2019

Op verzoek van de wijkbewoners wordt er een garage / erfverkoop georganiseerd op Zaterdag 1 juni 2019 van 10.00 tot 17.00 uur. Wijkbewoners kunnen hun artikelen vanuit hun tuin of garage verkopen.

U kunt zich opgeven bij het secretariaat van de wijkraad: prof. Vitringastraat 36, 8801 DL Franeker. Tel: 395788  of per mail wijkraadprofessorenwijk@gmail.com . Aan deelname zijn geen kosten verbonden, wel verzoeken wij u bij deelname een vlag of vlaggetjes ophangen zodat deelnemers herkenbaar zijn.

De Wijkraad gaat ervan uit dat na afloop elke deelnemer zijn / haar niet verkochte artikelen weer netjes opruimt zodat er geen rommel achter blijft.

Kascontrole 2018

de kascommissie heeft de kas over 2018 gecontroleerd en deze akkoord bevonden. De stukken met betrekking tot deze controle liggen ter inzage bij het bestuur. Op onderstaande link kunt U het jaarverslag over 2018 downloaden;

jaarverslag 2018

Bloemschikken pasen

Het was een gezellige, geslaagde avond, onder leiding van Simone Veltman hebben 13 dames een mooi paasstuk gemaakt.

Verkeersituatie Hertog van Saxenlaan

Enige tijd geleden is er in onze wijk een onderzoek gedaan naar de verkeerssituatie aan de Hertog van Saxenlaan door Veilig Verkeer Nederland. Recent is het rapport van dit onderzoek verschenen, naar aanleiding van dit rapport hebben wij een brief aan de gemeente verzonden. Beide kunt u hier onder in downloaden.

verkeersonderzoek- Franeker – Hertog van Saxenlaan

brief aan de gemeente

 

NL Doet 2018

Zaterdag 10 maart was een geslaagde dag, dankzij de inzet van de vrijwilligers van de Rotaryclub Franeker, de zwerfvuilgroep en een groep wijkbewoners die zich spontaan hebben gemeld.
De voorzitter van de Rotaryclub, Mirjam Kuipers trakteerde op verse oranjekoek.
Na met elkaar koffie gedronken te hebben zijn we met zijn allen de wijk ingegaan, er zijn 22 zakken met zwerfvuil ingeleverd, de goten van het pannaveld zijn gereinigd, verkeersborden en kabelkasten zijn afgesopt, het bord van de vaarroute is weer leesbaar.
De wijkraad wil iedereen bedanken,de leden van de Vrije Baptisten Gemeente die ervoor gezorgd hebben dat we de koffie en de lunch in de kerk konden nuttigen.
mevr. Baarda en mevr. Tol- Tromp die ondersteuning hebben geboden tijden de koffieochtend en de lunch.

 

Jaarverslag

De kascommissie heeft zijn jaarlijkse controle uitgevoerd en zijn goedkeuring verleend. Daarnaast is ons jaar verslag beschikbaar op deze link .