Kascontrole afgerond

De kascommisie, bestaande uit Mw. Keizer en Mw. Pander, heeft een controle uitgevoerd van de financiën en deze goedgekeurd. De stukken hiervan liggen ter inzage bij de penningmeester.

Reanimatieavond

27 maart jongstleden is er een reanimatieavond gehouden in het Kerkgebouw aan de Holwerdastraat. Een leerzame avond waar door hopelijk buren elkaar kunnen helpen in geval van nood. Wij willen Trienke Drost en Jeannette Barkhoff bedanken voor hun inzet.

Kerstboom versnipperen

De kerstboom staat net in de woonkamer, een ieder is er nog volop van aan het genieten. Maar op woensdagmiddag 4 januari aanstaande, na het vieren van kerst en na oud en nieuw, kunt u uw kerstboom laten versnipperen. In de Beatrix straat, op het groen tegen over nummer 12, kan de jeugd de kerstbomen inleveren. Het versnipperen is die middag van 15:15 uur tot 15:30 uur.