(Kinder)Bingo!

Op 26 oktober organiseerden wij een bingo voor kinderen en andere aanwezigen in het restaurant van Patyna Saxenoord. Het was een gezellige boel en de gelukkige winnaars gingen met een mooie attentie naar huis. We willen graag de vrijwilligers, bewoners en de medewerkers van het restaurant bedanken voor de inzet!

Huiskamerproject

Op haar facebookpagina publiceerde de Gemeente Waadhoeke onderstaande bericht over ons huiskamerproject dat wij samen met Patyna Saxenoord, het Buurtfonds en het Kansfonds hebben opgezet en uitgevoerd;

In hûskeamer foar jong en âld 👧👴

Wijkraad Professorenwijk en Patyna Saxenoord van harte gefeliciteerd met jullie mooie huiskamer! Een ontmoetingsplek voor jong en oud en samen activiteiten kunnen doen. Vandaag werd de huiskamer geopend door wethouder Rene de Vries met een potje koersbal🎳.

Wijkraad Professorenwijk en Patyna zijn een samenwerking aangegaan. Ze gaan samen activiteiten organiseren in de huiskamer in Saxenoord voor jong en oud. Gaby de Vries gaf nog een koersbaldemonstratie aan de aanwezigen, zodat bewoners en wijkbewoners er goed gebruik van kunnen maken! Dat er maar veel potjes gespeeld mogen worden!

Gemeente Waadhoeke heeft subsidie gegeven uit het dorpen- en wijkenfonds, waardoor de kamer ingericht kon worden. Wilt u meer weten over deze subsidie? Kijk dan op: www.waadhoeke.nl/subsidies.

Jeu de Boules veld geopend!

Zaterdag 7 mei 2022 is het Jeu des Boules veld geopend! Na een openingsspeech van de voorzitter van de wijkraad, Heleen de Vries, wierp wethouder Boukje Tol de eerste bal. Veel spelers van de vaste ploeg maar ook buurtbewoners die voor het eerst kennis maakten met het spel speelden een aantal potjes.
Het is een prachtige baan geworden, de komende tijd komen er ook nog een aantal bankjes bij en groeit het gras rond het veld weer aan. We zijn blij en trots op deze mooi toevoeging die van uit de wijk zelf is ontwikkeld door en voor buurtbewoners. Naast de vele vrijwilligers willen we de  sponsoren en andere betrokken partijen bedanken!
De baan wordt sinds de opening volop gebruikt door bewoners van de buurt maar ook door bewoners van Franeker en de wijdere omgeving.

Burendag 2019

Zaterdag 28 september vierden we wederom met zijn allen burendag. In het gebouw van de vrije baptisten gemeente konden buurtbewoners onder het genot van een kopje koffie met appelgebak met elkaar in gesprek.

Geïnteresseerde buurtbewoners konden zich in de preventie bus van de politie laten voorlichten over zaken zoals wat te doen bij pesten op school, veilig internetten en waar men terecht kon om verdachte situaties te melden. Een aantal nuttige websites werden onder de aandacht gebracht;

https://www.vraaghetdepolitie.nl/

https://www.mediawijsheid.nl/

https://veiliginternetten.nl/

Op de website vraaghetdepolitie.nl kan men via een chat programma iedere week op dinsdag en donderdag allerlei vragen stellen, bijvoorbeeld wat te doen bij ongewenste aandacht online, bij pesten of over verschillend verkeersregels. De gesprekken zijn anoniem, het advies komt van echte politiemensen.

Voor de jeugd was er een teken wedstrijd georganiseerd met als thema politie. De wedstrijd werd gejureerd door de wijkagent Mw. Van Gils, er viel per leeftijdscategorie  een kadobon te winnen. Elke deelnemer kreeg een traktatie. Een deelnemer werd gediskwalificeerd omdat deze reeds 63 jaar oud bleek, de inzending gaf echter wel blijk van veel creativiteit!

Wij willen de vrijwilligers van de kerk en de wijkraad, Wijkagent Mw. van Gils en haar collega’s en deelnemende buurtbewoners bedanken voor hun bijdrage aan een gezellige en leerzame burendag.

Ontmoetingscafé in “Hert van Frjentsjer”

Via het gebiedsteam van de Gemeente Waadhoeke bereikte ons onderstaande bericht:

De Skule Welzijn start met ‘ontmoetingscafé’ in ’t Hert fan Frjentsjer

Na een geslaagd Zomer- en Wintercafé organiseert De Skule Welzijn vanaf 25 september een Ontmoetingscafé in t Hert van Frjentsjer aan de Dijkstraat 11 te Franeker.
Tijdens het Ontmoetingscafé, dat ’s ochtends plaatsvindt, is er gelegenheid voor een praatje onder het genot van een kopje koffie of thee. Er worden verschillende activiteiten aangeboden, waarbij ook ruimte is voor talenten/interesses van een ieder.  De ochtend wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch.

Het evenement begint om 10.00 uur en is in ’t hert fan Frjentsjer aan de Dijkstraat 11. Het Ontmoetingscafé is iedere woensdag, het gehele jaar door. Er geldt een deelnamebedrag van €2,50 p.p. per keer.

Informatie en aanmelden via:
06-55 01 94 29 of de Skule 0517 – 39 37 50
r.deweerd@waadhoeke.nl of info@deskule.nl

21 juni probeert hij  het opnieuw !! Voor de Maarten van der Weijden Foundation. Daar gaat DJ. Marcello hem bij helpen vanaf de steiger met motiverende muziek. Franeker de Ster van de Elfsteden.samen met de Professorenwijk en de rest van Franeker vanaf  het Elfsteden Brug, langs het water.

Garage- & Erfverkoop 2019

Op verzoek van de wijkbewoners wordt er een garage / erfverkoop georganiseerd op Zaterdag 1 juni 2019 van 10.00 tot 17.00 uur. Wijkbewoners kunnen hun artikelen vanuit hun tuin of garage verkopen.

U kunt zich opgeven bij het secretariaat van de wijkraad: prof. Vitringastraat 36, 8801 DL Franeker. Tel: 395788  of per mail wijkraadprofessorenwijk@gmail.com . Aan deelname zijn geen kosten verbonden, wel verzoeken wij u bij deelname een vlag of vlaggetjes ophangen zodat deelnemers herkenbaar zijn.

De Wijkraad gaat ervan uit dat na afloop elke deelnemer zijn / haar niet verkochte artikelen weer netjes opruimt zodat er geen rommel achter blijft.

Bloemschikken pasen

Het was een gezellige, geslaagde avond, onder leiding van Simone Veltman hebben 13 dames een mooi paasstuk gemaakt.