Bestuursleden

Voorzitter & Secretaris;

Mevr. H de Vries – de Ruiter

Vice­ voorzitter:

Mevr. R. Veenstra

Penningmeester:

Mevr. A. Sikma

Jeugd activiteiten:

Jeanette Yntema & Reina Veenstra

Wilco van der Woude, Klaasje de Haan  & Anja Talhout.