Bestuursleden

Voorzitter & Secretaris;

Mevr. H de Vries – de Ruiter

Vice­ voorzitter:

Dhr. J. Nouta

Penningmeester:

Mevr. A. Sikma

Jeugd activiteiten:

Johan Roorda