(Kinder)Bingo!

Op 26 oktober organiseerden wij een bingo voor kinderen en andere aanwezigen in het restaurant van Patyna Saxenoord. Het was een gezellige boel en de gelukkige winnaars gingen met een mooie attentie naar huis. We willen graag de vrijwilligers, bewoners en de medewerkers van het restaurant bedanken voor de inzet!

Huiskamerproject

Op haar facebookpagina publiceerde de Gemeente Waadhoeke onderstaande bericht over ons huiskamerproject dat wij samen met Patyna Saxenoord, het Buurtfonds en het Kansfonds hebben opgezet en uitgevoerd;

In hûskeamer foar jong en âld 👧👴

Wijkraad Professorenwijk en Patyna Saxenoord van harte gefeliciteerd met jullie mooie huiskamer! Een ontmoetingsplek voor jong en oud en samen activiteiten kunnen doen. Vandaag werd de huiskamer geopend door wethouder Rene de Vries met een potje koersbal🎳.

Wijkraad Professorenwijk en Patyna zijn een samenwerking aangegaan. Ze gaan samen activiteiten organiseren in de huiskamer in Saxenoord voor jong en oud. Gaby de Vries gaf nog een koersbaldemonstratie aan de aanwezigen, zodat bewoners en wijkbewoners er goed gebruik van kunnen maken! Dat er maar veel potjes gespeeld mogen worden!

Gemeente Waadhoeke heeft subsidie gegeven uit het dorpen- en wijkenfonds, waardoor de kamer ingericht kon worden. Wilt u meer weten over deze subsidie? Kijk dan op: www.waadhoeke.nl/subsidies.

Jeu de Boules veld geopend!

Zaterdag 7 mei 2022 is het Jeu des Boules veld geopend! Na een openingsspeech van de voorzitter van de wijkraad, Heleen de Vries, wierp wethouder Boukje Tol de eerste bal. Veel spelers van de vaste ploeg maar ook buurtbewoners die voor het eerst kennis maakten met het spel speelden een aantal potjes.
Het is een prachtige baan geworden, de komende tijd komen er ook nog een aantal bankjes bij en groeit het gras rond het veld weer aan. We zijn blij en trots op deze mooi toevoeging die van uit de wijk zelf is ontwikkeld door en voor buurtbewoners. Naast de vele vrijwilligers willen we de  sponsoren en andere betrokken partijen bedanken!
De baan wordt sinds de opening volop gebruikt door bewoners van de buurt maar ook door bewoners van Franeker en de wijdere omgeving.

Voortgang Jue de Boules baan

Woensdag 9 februari hebben de leden van de technische commissie van de jeu de boules ploeg een bezoek gebracht aan De Skûle. Hier hebben ze overleg gehad met Paulien de Graaf, opbouwwerker bij De Skûle.
Samen met Paulien en Kern met Pit gaat de technische commissie de komende tijd verder aan de slag met de voorbereiding en realisatie van de jeu de boules baan voor de Professorenwijk.