(Kinder)Bingo!

Op 26 oktober organiseerden wij een bingo voor kinderen en andere aanwezigen in het restaurant van Patyna Saxenoord. Het was een gezellige boel en de gelukkige winnaars gingen met een mooie attentie naar huis. We willen graag de vrijwilligers, bewoners en de medewerkers van het restaurant bedanken voor de inzet!