(Kinder)Bingo!

Op 26 oktober organiseerden wij een bingo voor kinderen en andere aanwezigen in het restaurant van Patyna Saxenoord. Het was een gezellige boel en de gelukkige winnaars gingen met een mooie attentie naar huis. We willen graag de vrijwilligers, bewoners en de medewerkers van het restaurant bedanken voor de inzet!

Huiskamerproject

Op haar facebookpagina publiceerde de Gemeente Waadhoeke onderstaande bericht over ons huiskamerproject dat wij samen met Patyna Saxenoord, het Buurtfonds en het Kansfonds hebben opgezet en uitgevoerd;

In hûskeamer foar jong en âld 👧👴

Wijkraad Professorenwijk en Patyna Saxenoord van harte gefeliciteerd met jullie mooie huiskamer! Een ontmoetingsplek voor jong en oud en samen activiteiten kunnen doen. Vandaag werd de huiskamer geopend door wethouder Rene de Vries met een potje koersbal🎳.

Wijkraad Professorenwijk en Patyna zijn een samenwerking aangegaan. Ze gaan samen activiteiten organiseren in de huiskamer in Saxenoord voor jong en oud. Gaby de Vries gaf nog een koersbaldemonstratie aan de aanwezigen, zodat bewoners en wijkbewoners er goed gebruik van kunnen maken! Dat er maar veel potjes gespeeld mogen worden!

Gemeente Waadhoeke heeft subsidie gegeven uit het dorpen- en wijkenfonds, waardoor de kamer ingericht kon worden. Wilt u meer weten over deze subsidie? Kijk dan op: www.waadhoeke.nl/subsidies.