Parkeervisie in de gemeenteraad

In de recente gemeenteraadsvergadering heeft onze voorzitter gereageerd op de parkeervisie. Wij maken ons zorgen over de hoeveelheid parkeerplaatsen voor mensen die minder mobiel zijn. In onderstaand artikel van de Franeker Courant kan u hier meer over lezen;