Parkeervisie Binnenstad

Van de Gemeente Waadhoeke hebben wij een concept van de Parkeervisie ontvangen. Bewoners die hun mailadres hebben achtergelaten op de informatiebijeenkomst zullen deze onderhand ook hebben ontvangen, mocht dit niet zo zijn dan kun u hem op onderstaande link downloaden;

Concept Parkeervisie Binnenstad Franeker