Kascontrole 2018

de kascommissie heeft de kas over 2018 gecontroleerd en deze akkoord bevonden. De stukken met betrekking tot deze controle liggen ter inzage bij het bestuur. Op onderstaande link kunt U het jaarverslag over 2018 downloaden;

jaarverslag 2018