21 juni probeert hij  het opnieuw !! Voor de Maarten van der Weijden Foundation. Daar gaat DJ. Marcello hem bij helpen vanaf de steiger met motiverende muziek. Franeker de Ster van de Elfsteden.samen met de Professorenwijk en de rest van Franeker vanaf  het Elfsteden Brug, langs het water.

Garage- & Erfverkoop 2019

Op verzoek van de wijkbewoners wordt er een garage / erfverkoop georganiseerd op Zaterdag 1 juni 2019 van 10.00 tot 17.00 uur. Wijkbewoners kunnen hun artikelen vanuit hun tuin of garage verkopen.

U kunt zich opgeven bij het secretariaat van de wijkraad: prof. Vitringastraat 36, 8801 DL Franeker. Tel: 395788  of per mail wijkraadprofessorenwijk@gmail.com . Aan deelname zijn geen kosten verbonden, wel verzoeken wij u bij deelname een vlag of vlaggetjes ophangen zodat deelnemers herkenbaar zijn.

De Wijkraad gaat ervan uit dat na afloop elke deelnemer zijn / haar niet verkochte artikelen weer netjes opruimt zodat er geen rommel achter blijft.

Kascontrole 2018

de kascommissie heeft de kas over 2018 gecontroleerd en deze akkoord bevonden. De stukken met betrekking tot deze controle liggen ter inzage bij het bestuur. Op onderstaande link kunt U het jaarverslag over 2018 downloaden;

jaarverslag 2018