Jaarverslag

De kascommissie heeft zijn jaarlijkse controle uitgevoerd en zijn goedkeuring verleend. Daarnaast is ons jaar verslag beschikbaar op deze link .