NL Doet 2018

Zaterdag 10 maart was een geslaagde dag, dankzij de inzet van de vrijwilligers van de Rotaryclub Franeker, de zwerfvuilgroep en een groep wijkbewoners die zich spontaan hebben gemeld.
De voorzitter van de Rotaryclub, Mirjam Kuipers trakteerde op verse oranjekoek.
Na met elkaar koffie gedronken te hebben zijn we met zijn allen de wijk ingegaan, er zijn 22 zakken met zwerfvuil ingeleverd, de goten van het pannaveld zijn gereinigd, verkeersborden en kabelkasten zijn afgesopt, het bord van de vaarroute is weer leesbaar.
De wijkraad wil iedereen bedanken,de leden van de Vrije Baptisten Gemeente die ervoor gezorgd hebben dat we de koffie en de lunch in de kerk konden nuttigen.
mevr. Baarda en mevr. Tol- Tromp die ondersteuning hebben geboden tijden de koffieochtend en de lunch.

 

Jaarverslag

De kascommissie heeft zijn jaarlijkse controle uitgevoerd en zijn goedkeuring verleend. Daarnaast is ons jaar verslag beschikbaar op deze link .