Mededeling voor de jeugd!

3 JANUARI 2018 KERSTBOOM VERSNIPPEREN
——————————————————————-

Mededeling voor de jeugd.

3 januari kunnen jullie kerstbomen inleveren tussen 14.30 en 15.15 u op de Beatrixstraat 12.

Voor elke boom die ingeleverd wordt krijg je 50 cent

Inzameling huisvuil

In verband met de overgang naar Waadhoeke wordt zo wel in week 1 als week 2 de sortibak/grijze container geleegd. De biobak/ groene container wordt weer geleegd in week 3. Voor de dag dat u uw container aan moet bieden zie de afvalkalender die u heeft ontvangen van Omrin.

Zwerfvuilploeg bedankt!

Van links naar rechts: de heren v/d Schaaf, Rinia, Hoekstra, Bajema en de Vries, niet aanwezig de heer Engbrenghof. De Wijkraad waardeert hun inzet om de wijk schoon en netjes te houden zeer. Als dank kregen zij een kerststukje en wat lekkers.

Heren bedankt en zoals afgesproken tot volgend jaar.