Reanimatieavond

27 maart jongstleden is er een reanimatieavond gehouden in het Kerkgebouw aan de Holwerdastraat. Een leerzame avond waar door hopelijk buren elkaar kunnen helpen in geval van nood. Wij willen Trienke Drost en Jeannette Barkhoff bedanken voor hun inzet.