Een mooi en vooral gul gebaar van het Oranjefonds.

oranje_fonds-bloklogo_vsi_0

Het Oranjefonds heeft uw wijkraad een startkapitaal geschonken van € 1350. Hiermee kunnen wij een partytent aanschaffen welke wij ook gebruiken op de aanstaande burendag. Ook willen wij nog een beamer met scherm kopen voor de bewonersbijeenkomsten. Het Oranjefonds steunt vele sociale initiatieven in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk. De wijkraad is blij met deze bijdrage en wil het Oranjefonds via deze weg dan ook bedanken hier voor.

Denkt u aan het Oranjefonds bij collectes?

Speeltuin Wassenbergstraat & Schotanusstraat

14372278_576656552459351_4735276292922638438_o

Bij de wijkschouw 31 maart 2016 kwamen we ook langs de, nog deels bestaande, speeltuin tussen de Wassenberghstraat en de Schotanusstraat. Wat er nog stond was een bonk roest en dus niet meer geschikt. Bij de schouw was ook bewoonster mw. Reina Veenstra aanwezig welke hierop de gemeente ambtenaar Auke Zijlstra aansprak.

Van het één kwam het ander en de gemeente pakte dit project op. Er was een budget beschikbaar met de afspraak dat de gemeenschap ook wat geld moest inbrengen om een mooie en goede speeltuin samen te stellen. Een beetje speeltuin kost al snel 8000 euro aan toestellen. Er werd door de secretaris van de wijkraad, mw. Heleen de Vries, Mw. Reina Veenstra en mw. Jitske Wijntje een plan gemaakt. De beide bewoonsters gingen de deuren langs met een collectebus, de secretaris van de wijkraad ging fondsen en bedrijven benaderen.

De gemeente heeft eerst een mooi nieuw veld in laten zaaien met gras-doorlatende rubbermatten op plaatsen waar nodig voor valdemping. Daarna heeft de gemeente de toestellen met de dames uitgezocht en besteld. Op 29 augustus is de leverancier begonnen met het plaatsen van de toestellen.

Een overzicht:

Gemeente Franekeradeel had een budget, dat werd aangevuld door:

  • De collecte van de dames en de Stichting “Het Klaarkampster Weeshuis” verdrievoudigde deze collecte opbrengst.
  • De Friesland zorgverzekeraar wilde meebetalen aan de nestschommel.
  • Verhuurder Accolade gaf ook graag voor de kinderen van de wijk.
  • Diverse bedrijven in Franeker gaven een donatie:
    Bouwbedrijf van Marrum – Schildersbedrijf Roosma – Autobedrijf Haitsma – Warmtetechniek – Huhtamaki – Snackpoint YMO – vd Heide schoenen – Ythûske de Bikker – Wijnwinkel Souverein – Rijschool Posseth – Jellema delicatessen – Capelli’s Franeker – Rin-tec Glasbedrijf – Kamsma schoenen – Kleintjes babyshop en Kapper Promise.

Al met al een geslaagd project met dank aan de gemeente Franekeradeel, de gulle bewoners tijdens de collecte, de stichtingen en alle, bovengenoemde, donerende bedrijven. Wij als wijkraad, de kinderen en de bewoners zijn er erg blij mee dat dit project zo mooi is gelopen. Zaterdag 24 september is de officiële opening door wethouder Twerda.