Wijkschouw

31 maart was de wijkschouw voor onze wijk. Met afgevaardigden van Gemeente, Politie, Accolade, Huurdersvereniging, de Skule, 1 wijkbewoonster en leden van de wijkraad zijn diverse dingen besproken in de wijk.

Tegenvallend was toch de hoeveelheid hondenpoep in de wijk,gezien de voorzieningen die er zijn, gratis zakjes en genoeg bakken om de hondenpoep op te ruimen, is dit toch absoluut niet nodig. Men trof zelfs etensresten (rode kool) in het speeltuintje tussen de Wassenberghstraat en Schotanusstraat aan. Wij willen toch geen ongedierte hebben in de wijk, dus mensen “Houdt de wijk schoon!”. Wat de speeltuin aangaat daar wordt door de gemeente actie op ondernomenen de wijkbewoonster welke aanwezig was, is contactpersoon met ondersteuning van de wijkraad.

Opvallend was de nieuwe trend bij de Hertog. Een variant op de Mac.Donalds, namelijk een Drive-in service -locker bij de apotheek. Al eerder was het opgevallen dat dit bestond. Tijdens de schouw reed een auto halverwege De Hertog, tussen fietsenrek en lantaarnpaal de stoep op, haalde de medicijnen uit de locker en vond het gek dat wij allen hem aankeken. De man is erop aangesproken, tevens gaat de handhaving in de toekomst letten op dit gedrag, op het parkeren op de stoep en op de zogenaamde “Shared Space” kruising. Dit geld ook voor leveranciers welke de kruising of de stoep gebruiken om daar te lossen,dit ontneemt het zicht om over te steken en  is dus een veiligheidsaspect.

Een en ander wordt teruggekoppeld aan de praktijkhouders van De Hertog zodat deze hierop in kunnen spelen richting leveranciers en bezoekers.