Voortgang Jue de Boules baan

Woensdag 9 februari hebben de leden van de technische commissie van de jeu de boules ploeg een bezoek gebracht aan De Skûle. Hier hebben ze overleg gehad met Paulien de Graaf, opbouwwerker bij De Skûle.
Samen met Paulien en Kern met Pit gaat de technische commissie de komende tijd verder aan de slag met de voorbereiding en realisatie van de jeu de boules baan voor de Professorenwijk.

Burendag 2019

Zaterdag 28 september vierden we wederom met zijn allen burendag. In het gebouw van de vrije baptisten gemeente konden buurtbewoners onder het genot van een kopje koffie met appelgebak met elkaar in gesprek.

Geïnteresseerde buurtbewoners konden zich in de preventie bus van de politie laten voorlichten over zaken zoals wat te doen bij pesten op school, veilig internetten en waar men terecht kon om verdachte situaties te melden. Een aantal nuttige websites werden onder de aandacht gebracht;

https://www.vraaghetdepolitie.nl/

https://www.mediawijsheid.nl/

https://veiliginternetten.nl/

Op de website vraaghetdepolitie.nl kan men via een chat programma iedere week op dinsdag en donderdag allerlei vragen stellen, bijvoorbeeld wat te doen bij ongewenste aandacht online, bij pesten of over verschillend verkeersregels. De gesprekken zijn anoniem, het advies komt van echte politiemensen.

Voor de jeugd was er een teken wedstrijd georganiseerd met als thema politie. De wedstrijd werd gejureerd door de wijkagent Mw. Van Gils, er viel per leeftijdscategorie  een kadobon te winnen. Elke deelnemer kreeg een traktatie. Een deelnemer werd gediskwalificeerd omdat deze reeds 63 jaar oud bleek, de inzending gaf echter wel blijk van veel creativiteit!

Wij willen de vrijwilligers van de kerk en de wijkraad, Wijkagent Mw. van Gils en haar collega’s en deelnemende buurtbewoners bedanken voor hun bijdrage aan een gezellige en leerzame burendag.

Ontmoetingscafé in “Hert van Frjentsjer”

Via het gebiedsteam van de Gemeente Waadhoeke bereikte ons onderstaande bericht:

De Skule Welzijn start met ‘ontmoetingscafé’ in ’t Hert fan Frjentsjer

Na een geslaagd Zomer- en Wintercafé organiseert De Skule Welzijn vanaf 25 september een Ontmoetingscafé in t Hert van Frjentsjer aan de Dijkstraat 11 te Franeker.
Tijdens het Ontmoetingscafé, dat ’s ochtends plaatsvindt, is er gelegenheid voor een praatje onder het genot van een kopje koffie of thee. Er worden verschillende activiteiten aangeboden, waarbij ook ruimte is voor talenten/interesses van een ieder.  De ochtend wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch.

Het evenement begint om 10.00 uur en is in ’t hert fan Frjentsjer aan de Dijkstraat 11. Het Ontmoetingscafé is iedere woensdag, het gehele jaar door. Er geldt een deelnamebedrag van €2,50 p.p. per keer.

Informatie en aanmelden via:
06-55 01 94 29 of de Skule 0517 – 39 37 50
r.deweerd@waadhoeke.nl of info@deskule.nl