Jeu de Boules veld geopend!

Zaterdag 7 mei 2022 is het Jeu des Boules veld geopend! Na een openingsspeech van de voorzitter van de wijkraad, Heleen de Vries, wierp wethouder Boukje Tol de eerste bal. Veel spelers van de vaste ploeg maar ook buurtbewoners die voor het eerst kennis maakten met het spel speelden een aantal potjes.
Het is een prachtige baan geworden, de komende tijd komen er ook nog een aantal bankjes bij en groeit het gras rond het veld weer aan. We zijn blij en trots op deze mooi toevoeging die van uit de wijk zelf is ontwikkeld door en voor buurtbewoners. Naast de vele vrijwilligers willen we de  sponsoren en andere betrokken partijen bedanken!
De baan wordt sinds de opening volop gebruikt door bewoners van de buurt maar ook door bewoners van Franeker en de wijdere omgeving.

Voortgang Jue de Boules baan

Woensdag 9 februari hebben de leden van de technische commissie van de jeu de boules ploeg een bezoek gebracht aan De Skûle. Hier hebben ze overleg gehad met Paulien de Graaf, opbouwwerker bij De Skûle.
Samen met Paulien en Kern met Pit gaat de technische commissie de komende tijd verder aan de slag met de voorbereiding en realisatie van de jeu de boules baan voor de Professorenwijk.

Burendag 2019

Zaterdag 28 september vierden we wederom met zijn allen burendag. In het gebouw van de vrije baptisten gemeente konden buurtbewoners onder het genot van een kopje koffie met appelgebak met elkaar in gesprek.

Geïnteresseerde buurtbewoners konden zich in de preventie bus van de politie laten voorlichten over zaken zoals wat te doen bij pesten op school, veilig internetten en waar men terecht kon om verdachte situaties te melden. Een aantal nuttige websites werden onder de aandacht gebracht;

https://www.vraaghetdepolitie.nl/

https://www.mediawijsheid.nl/

https://veiliginternetten.nl/

Op de website vraaghetdepolitie.nl kan men via een chat programma iedere week op dinsdag en donderdag allerlei vragen stellen, bijvoorbeeld wat te doen bij ongewenste aandacht online, bij pesten of over verschillend verkeersregels. De gesprekken zijn anoniem, het advies komt van echte politiemensen.

Voor de jeugd was er een teken wedstrijd georganiseerd met als thema politie. De wedstrijd werd gejureerd door de wijkagent Mw. Van Gils, er viel per leeftijdscategorie  een kadobon te winnen. Elke deelnemer kreeg een traktatie. Een deelnemer werd gediskwalificeerd omdat deze reeds 63 jaar oud bleek, de inzending gaf echter wel blijk van veel creativiteit!

Wij willen de vrijwilligers van de kerk en de wijkraad, Wijkagent Mw. van Gils en haar collega’s en deelnemende buurtbewoners bedanken voor hun bijdrage aan een gezellige en leerzame burendag.